مهندسان مشاور ساروبن دارای گرید 1 غرفه سازی می باشد

غرفه بندی نمایشگاهی

– استفاده از سازه های متغییر این امکان را فراهم نموده است تا غرفه های مدولار از نوع ساده تا پیچیده در کنار هم قرار گرفته و سالنهای نمایشگاه را تجهیز نماید
– هر غرفه بنا به ضرورت می تواند از امکاناتی همچون لایت باکس ، جای کاتالوگ ، نگهدارنده پوستر ،…..به عنوان بخشی از بدنه اصلی غرفه استفاده نماید