مهندسان مشاور ساروبن دارای گرید 1 غرفه سازی می باشد

طراحی واجرای غرفه های ساخت وسازی

– در این سیستم ،طراحی و اجرا از تنوع بسیاری برخوردار می باشد
– جنس غرفه ها از ام دی اف ،سازه آهنی ،رنگ های پوششی ، شیشه ،…می باشد
– غرفه های اجرا شده برای یک دوره نمایشگاه قابل بهره برداری می باشد