حکاکی بر روی غیر فلزات

 

-حکاکی و برجسته سازی لیزری انواع نقوش و نوشته  ، درج آرم مشخصات فنی، بارکد، شماره سریال، نام محصول، تاریخ ساخت، آدرس سایت اینترنتی و … .بر روی قطعات غیرفلزی